Onze organisatie

Europe Compliance wil als een betrouwbare dienstverlener gezien worden en termen als kwaliteit en professionaliteit vormen daarbij de kern van haar bestaan. Wij herkennen daarbij:

  • Onze kernwaarden;

  • De cliënt en de cliëntvraag staat steeds centraal;

  • Onze professionals 

Onze Kernwaarden

Wij onderkennen:

  • Betrouwbaarheid.

  • Nauwkeurigheid.

  • Het vermogen verbindingen te maken vanuit verschillende perspectieven. 

Betrouwbaarheid

Onze cliënten kunnen altijd op ons rekenen met professionele adviezen en oplossingen. De cliëntsituatie staat centraal en de afwegingen worden gemaakt op basis van vakinhoudelijke argumenten. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Nauwkeurigheid

Wat we doen moet nauwkeurig zijn. Nauwkeurig documenteren in het bieden van transparantie is van groot belang en zal zoveel als mogelijk gebaseerd zijn op authentieke documenten en informatie.

Verbinden

Vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen en interdisciplinair verbindingen leggen in voorstellen voor oplossingen. Luisteren, begrijpen en ordenen van observaties vormen een noodzakelijke voorwaarde om tot bruikbare voorstellen te komen. Samen met alliantie partner Duthler Associates is Europe Compliance in staat interdisciplinair naar vraagstukken te kijken en ook interdisciplinair oplossingen aan te dragen. Een formalistische zienswijze kan afgezet worden tegen een bedrijfsmatige benadering en/of gespiegeld worden met opvattingen over governance & compliance. Het resultaat van een interdisciplinair benadering zijn realistische en praktisch uitvoerbare adviezen en oplossingen. Dit proces voeren wij het liefst in nauw overleg en in samenwerking met onze cliënten uit.

De cliënt en de cliëntvraag staat steeds centraal.

Het is ons streven met onze cliënten een jarenlange relatie op te bouwen waarin wij ons kunnen permitteren en waarin het gewaardeerd wordt om ontwikkelingen en innovaties voor te leggen. Nieuwe cliënten werven wij door te laten zien dat onze dienstverlening de cliënt ook echt helpt. Hierbij richten wij ons op overheden, instellingen, met name in de zorg is de behoefte aan meedenken erg groot, het middelgrote en grotere bedrijfsleven en internationale organisaties die Nederland kiezen om handel te drijven in Europa.

De dienstverlening van Europe Compliance moet waarde toevoegen voor onze cliënten. Wij beschouwen onze voorstellen als “value propositions” waarbij de cliënt geen onevenredige maar eerlijke investeringen zal doen om de value te realiseren.

Onze Professionals

H.G. van der Linde RA

Henk van der Linde is Register Accountant. Sinds medio 2013 werkt hij samen met André Biesheuvel van Duthler Associates aan de ontwikkeling van dienstverlening om organisaties en instellingen weerbaar te maken voor de komende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Daarvoor was Henk achtereenvolgens bijna 5 jaar CFO van EMbaffle (een Shell start-up), krap 4 jaar freelancer waar hij onder meer bij twee beursgenoteerde bedrijven Sarbanes-Oxley verantwoordelijkheid had, bijna 9 jaar als directeur werkzaam bij KPMG Management Services met opdrachten voornamelijk op het gebied van controlling en governance en 10 jaar werkzaam bij Shell als achtereenvolgens consultant, controller en senior operational auditor. Henk is zijn carrière begonnen in de controlepraktijk van een accountantskantoor.

Binnen de praktijk van Europe Compliance vervult Henk de rol van managing partner en voert hij de algehele dagelijkse leiding.

Email | LinkedIn profiel

Drs. A.J. Biesheuvel RA RE

André Biesheuvel is bedrijfseconoom, Register Accountant en Register IT Auditor. Hij is meer dan tien jaar partner voor Duthler Associates. Daarvoor was hij tien jaar partner voor KPMG. André combineert zijn kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie en accountancy met die van ICT. Hij is de bedenker van het concept van Standard Business Reporting (SBR); bij uitstek een concept waarin een verbinding wordt gemaakt tussen verschillende competenties: die van de juristen, de accountancy en het samenstellen van financiële verantwoordingen, het toepassen van open standaarden, de inzet van ICT-middelen en het bij elkaar brengen van overheidsorganisaties, accountants en fiscalisten, banken, softwareleveranciers en brancheorganisaties. Op basis van de ervaringen met het toepassen van de SBR heeft hij een meer generiek model gemaakt voor het verhogen van vertrouwen binnen ketens en bedrijfsprocessen. Dit model noemen wij het Integrated Governance en Compliance Framework en wordt toegepast binnen semantische Trust Centers en lokale DNA.

Binnen Europe Compliance is André toezichthoudend partner. Daarnaast vervult André binnen de praktijk van Duthler Associates de rol van managing partner en is hij vakinhoudelijk verantwoordelijk voor Organisatie & ICT en Compliance.

Email | LinkedIn profiel